Како да направите (рекорд на) „Everesting“ ?

Пензионираниот велосипедист Phil Gainmon заедно со неговиот „KOM-Rad“ Ben Foster имаат мисија да го направат најбрзиот „Everesting“ (искачување на 8.848 метри во една активност на едно брдо) на велосипед. Самото комплетирање на овој предизвик бара детална стратегија, каде што ќе бидат земени предвид многу фактори (должина на сегментот, стрмност, временски услови, техничка тежина на теренот итн) и една лошо промислена работа може да резултира со неуспех. Во продолжение ви претставуваме три видео записи каде што Phil и Ben ги објаснуваат сите детали, каде нивниот план успеал, кои биле грешките што ги направиле и слично.


beyond-the-results-logo