Просечен човек vs Надпросечна угорница

Новинарот на „Eurosport“ Tom Bennet си зададе задача да види колку може да напредне со држејќи се до строг тренинг план во период од 6 недели. Тој реши, со велосипед да го искачи најстрмниот пат во Англија, „Hardknott Pass“ ( 3.1 km долг, 12% просечна угорница, 316 m висинска разлика и 33% угорница на најстрмниот дел). Планот е да направи 2 обида на оваа брутална рута, најпрво без никакво посебни подгововки и после завршена тренинг програма.

Погледнете како „делува тренинг програма на еден просечен човек“ и сфатите зошто е потребна истата.


beyond-the-results-logo