Брзински рекорд на Пелистер

За спортистите летото претставува период за т.н. „peak“ на психофизичката припрема и претставува идеално време за рушење на старите и поставување на нови рекорди. Како резултат на тоа, на 27.07.2020 Александар Кирковски направи нов брзински рекорд, односно „FKT – Fastest Known Time“ на Пелистер. Тој успеа да се качи и симне за 2:05:31, притоа поминувајќи вкупно 19 km со 1200 D+. Стартот беше од Инфо центарот, преку „болници“ и назад по истата патека. Предходниот „FKT“ беше 2:10:54 во сопственост на Александар Стојкоски. Следната цел е вкупното време да биде испод 2 часа.


beyond-the-results-logo